Riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno dňa 19. júna 2015 (piatok) z organizačných dôvodov. V uvedený deň bude ŠKD v prevádzke, ale v školskej jedálni sa variť nebude.

 


 

Vitajte na našej stránke. Sme trieda IV. B na Okružnej ulici v Michalovciach. Máme peknú školu a triedu. Každé ráno sa tešíme na spolužiakov a našu pani učiteľku. V triede je nás 20 a všetci sme naozajstní kamaráti. Spolu prežívame radostné chvíle pri učení a v ŠKD. Školu máme veľmi radi.Našla som výbornú stránku na matematiku. Kto má chuť sa hrať s matematikou, nech skúsi!

www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat05.htm


Kontakt

Základná škola Okružná 17, Michalovce 071 01

056/6425838