Riaditeľstvo ZŠ sa z dôvodu zvýšenej bezpečnosti a ochrany detí rozhodlo upraviť režim ranných príchodov žiakov do školy takto:

  1. Ranný príchod žiakov do školy je do 7:45.
  2. Rodičia dovedú žiakov k vstupným dverám, do budovy nevstupujú.
  3. Rodičia žiakov prvého ročníka môžu doprevádzať žiaka k šatňovým skrinkám do konca septembra. Od októbra túto úlohu prevezmú dozorkonajúci učitelia.
  4. Pri prezliekaní žiakov I. stupňa pomáhajú učitelia, ktorí majú na chodbe v daný deň dozor.

POZOR – ZMENA!!!

Vchody budú vyznačené písmenami A, B:

-          vchod A /pôvodný vchod/ -  je určený pre I. stupeň

-          vchod B – II. stupeň

V interiéri školy sa smú pohybovať len jej zamestnanci. V prípade potreby sa obráťte na službu. Tá Vám podá akékoľvek informácie a vybaví Vaše požiadavky.

Žiadame Vás o pochopenie a dodržiavanie týchto opatrení s platnosťou od 1.112014.

Riaditeľstvo ZŠ

 

 


 

Vitajte na našej stránke. Sme trieda IV. B na Okružnej ulici v Michalovciach. Máme peknú školu a triedu. Každé ráno sa tešíme na spolužiakov a našu pani učiteľku. V triede je nás 20 a všetci sme naozajstní kamaráti. Spolu prežívame radostné chvíle pri učení a v ŠKD. Školu máme veľmi radi.


Plavecký kurz bude v týchto dňoch:

21.10., 22.10., 23.10., 24.10., 28.10., 29.10., 4.11., 5.11., 6.11., 7.11. vždy od 9.00 do 11.00 hod. Potrebné sú plavky, plavecká čiapka, šľapky, osuška, župan, mydlo, fén.