Domáce úlohy   13. 10.

 

 

Slovenský jazyk: 22 / 4, naučiť sa obojaké spoluhlásky

Čítanie: 

Matematika: naučiť sa násobiť a deliť číslom 2

Prírodoveda: Význam lesa

Vlastiveda: Jeseň