Domáce úlohy   8. 12.

 

 

Slovenský jazyk: s. 19 pracovný list

Čítanie:

Matematika:  naučiť sa násobiť a deliť číslom 7, PZ s. 26 / 2

Prírodoveda: Vzduch

Vlastiveda: 

 

 

Knihu majú deti prečítať a napísať o nej do čitateľského denníka do 20. 12.