Kamaráti sovičky Evičky z II. B

Vitajte v triede sovičky Evičky. Je nás 16 kamarátov, pani učiteľka a pani vychovávateľka.

1. Budišová Laura
2. Bruňák Peter   
3. Foľta Filip

4. Gazdočková Alexandra
5. Karafa Jakub
6. Koščo Jakub
7. Lojan Martin
8. Marcinová Johanka Anna
9. Michalková Martina
10. Mižičková Valentína
11. Novotňák Michal
12. Petrec Dominik
13. Prokopovičová Natália
14. Pulko Dušan
15. Sabo Alex
16. Tobiášová Simona