Domáce úlohy  18. 5.

 

 

Slovenský jazyk: s. 101 / 4b

Čítanie: 

Matematika:   s. 102 / 1

Prírodoveda: 

Vlastiveda: Leto