Domáce úlohy  16. 2.

 

 

Slovenský jazyk: pracovný list

Čítanie: Kapitán Kukuk

Matematika:  pracovný list 

Prírodoveda: Svaly človeka

Vlastiveda: Časová priamka